Two Songs – World Premiere

Date: May 11, 2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: Helsinki, Finland

World premiere of two songs from the new song cycle Öar i ett hav som strömmar composed to poems by Henrika Ringbom. Soprano Aurora Marthens and pianist Gustav Djupsjöbacka will premiere the songs V. Transformerad röd and VI. Bara en liten stund at Finlands Svenska Författarförbund’s 100-year anniversary celebration.